iets met een microscoop bekijken

iets met een microscoop bekijken
iets met een microscoop bekijken{{/term}}
〈ook figuurlijk〉 look at/put something under the microscope

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”